Main » 2010 » Tháng tư » 23 » BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009
3:26 PM
BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009

CTY CP CƠ KHÍ-VẬN TẢI                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CAO SU DẦU TIẾNG                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                                                                        Bình dương, ngày 21 tháng 4 năm 2010

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009

 

I/-TÌNH HÌNH CHUNG :

Công ty CP Cơ khí –Vận tải CS Dầu tiếng được thành lập từ Xí nghiệp Vận tải- thủy bộ và Xí nghiệp Cơ khí trực thuộc công ty cao su Dầu tiếng trước đây, được sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Bình dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000501 với vốn điều lệ là 24 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH TV cao su Dầu tiếng chiếm 49.38%, các cổ đông khác chiếm 50.62 % . Số lao động hiện có của công ty là 264 lao động.

Thuận lợi:

Công ty được Ban lảnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Dầu tiếng và các Phòng ban chức năng luôn quan tâm hổ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty hoạt động ổn định.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Nội bộ lảnh đạo có sự đoàn kết thống nhất cao.

Do ngành nghề kinh doanh của Công ty chủ yếu là phục vụ Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu tiếng về lỉnh vực cơ khí, vận tải đã có từ trước nên việc ký kết hợp đồng rất thuận lợi, giải quyết được doanh thu và thu nhập cho người lao động. Công ty có đội ngũ công nhân kỷ thuật lành nghề lâu năm nhiều kinh nghiệm.

Khó khăn:

Năm 2009, với sự suy thoái chung của nền kinh tế thế giới và lạm phát gia tăng của kinh tế Việt Nam gây nên khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và DAVACO nói riêng. Giá cả vật tư đầu vào trong năm tăng lên liên tục đã làm cho giá thành vận chuyển tăng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận đạt được của công ty.

Việc trích nộp BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn và các chế độ chính sách cho người lao động cao, do lao động có thời gian công tác lâu năm nên hệ số lương cao. Việc chi trả tiền lương cho công nhân phải ổn định thu nhập như củ để ổn định tư tưởng trong công tác.

II/KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG

1/Công tác Tổ chức-nhân sự :

a-Tổng số lao động của Công ty đến tháng 12/2009 là 264 người, trong đó:

Quản lý doanh nghiệp : 17 người chiếm tỷ lệ : 6,43 %

Công nhân trực tiếp : 247 người chiếm tỷ lệ : 93,56 % trong đó :

             .Công nhân vận tải là : 203 người

             .Công nhân cơ khí là :  61 người

Tình hình biến động nhân sự:

-Lao động tăng: 05 người (tuyển mới )

-Lao động giảm: 06 người (giải quyết thôi việc )

-100% công nhân làm việc đều ký kết hợp đồng lao động đúng quy định. Công ty cùng công đoàn xây dựng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, quy chế khen thưởng kỷ luật, quy chế xét thưởng ABC và tiến hành triển khai, phổ biến đến từng CNLĐ trong toàn đơn vị.

 b-Tình hình thực hiện công tác tiền lương, chế độ cho người lao động:

Trong năm 2009 Công ty vẩn duy trì trả lương theo đơn giá và theo cách trả lương củ năm 2008, có điều chỉnh tăng đơn giá phù hợp cho một số công việc theo thực tế. Trong năm 2009 tiền lương bình quân mỗi người trên tháng đạt 3.532.408 đ, so với chỉ tiêu xây dựng trong phương án năm 2009 là 3.000.000 đ tăng 17,74 % .

Ngoài ra đơn vị vẫn duy trì các chế độ như bồi dưỡng độc hại (6.000 đ/công) với tổng giá trị là 226.286.000 đ, ăn trưa giữa ca (10.000 đ/công ) với tổng giá trị là 408.668.000 đ.

Trong kỳ đã trang cấp PHLĐ, BHLĐ cho toàn bộ công nhân trực tiếp trong đơn vị, với tổng số tiền là: 115.497.115 đ, bình quân mỗi công nhân được nhận: 467.599đ. Giải quyết thôi việc cho 06 công nhân với số tiền là 27.658.550 đ

Trong năm 2009 Công ty đã đóng BHXH, BHYT cho toàn thể người lao động với tổng số tiền là 1.689.348.363 đồng. Bảo hiểm thất nghiệp 146.639.262 đ. Trích 2% kinh phí công đoàn 188.303.395 đồng. Khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động tại Trung tâm y tế TNHH MTVcao su Dầu Tiếng nhằm phát hiện sớm các bệnh lý để có hướng điều trị kịp thời cho 260 người lao động với tổng số tiền 4.777.500 đồng

2/-Hoạt động sản xuất  kinh doanh :

Công tác vận tải: trong năm qua đơn vị đã bố trí sắp xếp xe máy vào bãi đậu ngăn nắp, sạch sẽ theo từng bộ phận ở các nhà máy chế biến, sẳn sàng nhận nhiệm vụ, đã bố trí xe mủ đảm nhận vận chuyển toàn bộ sản lượng mủ cao su nước từ vườn cây về các nhà máy an toàn, kịp thời, đảm bảo số lượng và chất lượng khi giao lại cho các Nhà máy Chế biến.

 Công tác cơ khí: đã phân công bố trí hợp lý từng bộ phận cơ khí theo nhu cầu sản xuất, đảm bảo năng lực để hoàn thành kịp thời tiến độ gia công sửa chữa bảo trì cho các nhà máy chế biến mủ, và gia công sửa chữa cơ khí đúng tiến độ theo yêu cầu của công ty TNHH MTV CSDT.

 Kết quả thực hiện cụ thể như sau: (Xem bảng phụ lục 1 kèm theo)

3/- Hoạt động đầu tư năm 2009 : (Xem bảng phụ lục 1 kèm theo)

                 Tổng vốn đầu tư năm 2009           : 3.550.736.014 đồng

4/- Công tác chăm lo đời sống các mặt cho người lao động:

              - Ban Giám đốc phối hợp cùng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức tốt việc bố trí nhân sự, xe máy đúng đối tượng, giải quyết 99% công nhân lái xe có việc làm, từng bước ổn định để công nhân an tâm công tác.

             -Trong năm BCH Công đoàn thường xuyên tổ chức thăm hỏi kịp thời cho các trường hợp người lao động gặp khó khăn đột xuất trong cuộc sống với tổng số tiền là: 15.300.000 đồng cho 95 trường hợp, phân bổ được 80 suất đi tham quan du lịch nước ngoài.

5/- Công tác tuyên truyền gíáo dục:

-Về công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ tài sản: thường xuyên tuyên truyền gíao dục cho công nhân ý thức, chấp hành tốt các nội quy an toàn lao động, an toàn giao thông. Trong năm có tổ chức cho người lao động học tập về qui trình qui phạm trong sử dụng thiết bị xe máy, an toàn nhà xưởng, nội qui phòng chống cháy nổ và thường xuyên củng cố được mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các tổ sản xuất, hoạt động có hiệu quả.

- Thường xuyên vận động người lao động tham gia phong trào giữ gìn trật tự, an toàn địa bàn mình công tác.Tạo điều kiện cho người lao động ở độ tuổi NVQS đi khám tuyển, hăng hái lên đường nhập ngủ bảo vệ tổ quốc khi trúng tuyển.

-Trong năm hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công ty đã tổ chức tuyên truyền cho người lao động được 2 cuộc với tổng số trên 200 lượt người lao động tham gia

-Triển khai đến 100% người lao động các chủ trương, chính sách, các nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Đồng thời phổ biến kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy Công ty, Ban giám đốc, Công đoàn để công nhân nắm bắt kịp thời nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm đã tổ chức được 11 cuộc họp công nhân toàn đơn vị, huy động được trên 2.000 lượt công nhân tham dự.

- Việc xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá mới đơn vị luôn nhắc nhở hàng ngày và trong các cuộc họp về việc thực hiện người công nhân có ý thức trách nhiệm tại đơn vị và ngay cả địa phương mình, đơn vị không xảy ra một vụ mất đoàn kết và khiếu kiện. Trong năm đã đạt gia đình văn hóa mới: 264/264 hộ, đạt 100%.

6/.Họat động đòan thể :

a-Công tác Đảng : Công tác Đảng vẫn được duy trì dưới sự chỉ đạo của BCH Đảng ủy gồm 5 đồng chí, 2 chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên là 52. Hoạt động của tổ chức Đảng tiếp tục được củng cố và hoạt động đúng theo tinh thần quy định 140/QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong Công ty cổ phần có vốn Nhà nước. Được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong năm 2009.

b-Công tác công đoàn : Tổ chức công đoàn luôn quan tâm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, phối hợp cùng Ban lảnh đạo công ty thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ theo quy định, cùng Hội CTĐ hỗ trợ gia đình công nhân có khó khăn, hiếu hỉ… với tổng số tiền 64.415.000 đồng. Vận động công nhân tham gia tích cực phong trào VHVN-TDTT do công đoàn công ty TNHH MTV CSDT tổ chức nhân các ngày Lể lớn như thi đấu bóng chuyền, thi đấu cờ tướng, văn nghệ đạt được giải 3-4 cờ tướng và giải 2 đơn bi sắt. Cuối năm được đánh giá là đơn vị đạt vững mạnh suất sắc.

c-Đoàn thanh niên CS HCM :Đoàn thanh niên trực thuộc Đoàn thanh niên công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng. Mặc dù có khó khăn về thời gian tập họp, sinh họat do điều kiện làm việc nhưng ban chấp hành Đoàn thanh niên cũng đã tổ chức các buổi sinh họat tập thể, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đồng thời tham gia đầy đủ các họat động văn hóa thể thao do công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổ chức. Được công nhận là chi đoàn vững mạnh trong năm 2009.

III/ KẾT LUẬN ĐÁNH GIÁ :

 Trong năm 2009 Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo phương hướng đã đề ra, tạo được việc làm thường xuyên trong năm, đời sống của người lao động được ổn định, phát triển và thực sự gắn bó với công việc được giao.

-Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

-Thực hiện tốt ký kết thỏa ước lao động tập thể, đăng ký nội quy lao động và triển khai đến từng CB-CNLĐ và được người lao động tham gia thực hiện. Giải quyết kịp thời, đúng đủ các chế độ liên quan đến người lao động theo quy định của Nhà nước .

-Ý thức tổ chức kỷ luật và trình độ của cán bộ quản lý chuyên môn nghiệp vụ từng bước được nâng cao.

-Các đoàn thể phát triển mạnh, các phong trào thi đua được toàn thể CB-CNLĐ tham gia tích cực

-An toàn lao động tốt, xe máy hoạt động có hiệu quả, bộ phận cơ khí gia công sửa chữa kịp thời theo yêu cầu của Công ty TNHH MTV cao su Dầu tiếng

-Hội họp sinh hoạt được duy trì đều đặn, phát huy dân chủ. Nội bộ đoàn kết thống nhất từ Lảnh đạo đến người lao động.

 Bên cạnh đó còn có những mặt yếu như :

- Do yêu cầu công tác của đơn vị, thời gian làm việc kéo dài, nên việc học tập hội họp đôi lúc tổ chức không được kịp thời.

Đạt được kết quả thắng lợi trên, ngoài sự nổ lực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tập thể người lao động toàn đơn vị, sự hổ trợ nhiệt tình của Lảnh đạo, các phòng ban chức năng, và nông trường cũng như các cơ quan Đoàn thể Công ty TNHH MTV Cao su Dầu tiếng đã giúp cho Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản suất kinh doanh năm 2009.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009 của Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải-Cao su  Dầu Tiếng.

 

                                                                                          ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2010

 

 

 

 

Category: THÔNG TIN CÔNG TY | Views: 727 | Added by: dautiengvantai | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: