Main » 2010 » Tháng tư » 9 » THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2010
12:41 PM
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2010

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐH CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ –VẬN TẢI CSDT.

  

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Cơ khí-Vận tải CSDT trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2010 của Công Ty Cổ Phần Cơ khí-Vận tải Cao su Dầu Tiếng như sau:

-          Thời gian:     09 giờ 00, ngày 21 tháng 54năm 2010

-          Địa điểm:       Hội trường Nhà máy chế biến Dầu Tiếng.

 Khu phố 4A Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương.

-          Điều kiện tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty đến hết ngày 15/4/2010. 

Nội dung đại hội: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010; báo cáo tóm tắc tình hình tài chính năm 2009; Thông qua Nghị quyết Đại hội Cổ đông Lần 2 năm 2010.

Ghi chú :

1.       Nếu không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 01 lần và người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

2.       Cổ đông pháp nhân phải có ủy quyền cử người đại diện tham dự đại hội.

3.       Để công tác tổ chức được thuận lợi, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận (hoặc ủy quyền) việc tham dự Đại hội trên thư mời và gởi về Văn Phòng Công ty – Khu phố 4A Thị trấn Dầu tiếng, Huyện Dầu tiếng, Tỉnh Bình dương, hoặc fax theo số: 0650 3522 836 trước 16h ngày 18/4/2010

                                                                   

                                                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                            CHỦ TỊCH

                                                                  (đã ký)

 

Category: THÔNG TIN CÔNG TY | Views: 409 | Added by: dautiengvantai | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: