Main » 2010 » Tháng giêng » 25 » THÔNG BÁO NHẬN TIỀN CỔ TỨC NĂM 2009
5:46 AM
THÔNG BÁO NHẬN TIỀN CỔ TỨC NĂM 2009

              C ÔNG TY CP CƠ KHÍ - VẬN TẢI                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         CAO SU DẦU TIẾNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            –––––––––––––––                                         ––––––––––––––––––––––––

Số: 16/TB-HCNS                            Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2010

THÔNG BÁO

(Về việc nhận tiền cổ tức năm 2009)

·        Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải CSDT.

·        Căn cứ vào biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 20/01/2010.

·        Căn cứ vào danh sách chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty.

Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí - Vận tải cao su Dầu tiếng xin thông báo:

1.     Tất cả cổ đông kể từ ngày 25/01/2010 - 15/02/2010 đến tại văn phòng làm việc của Công ty cổ phần Cơ khí-Vận tải Cao su Dầu tiếng địa chỉ: Khu phố 4A Thị trấn Dầu tiếng, Huyện Dầu tiếng, Tỉnh Bình dương, để nhận tiền cổ tức năm 2009.

Thời gian:

-         Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ

-         Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ

(Gặp cô Nhung thủ quỹ)

2.     Khi đến nhận tiền cổ tức Cổ đông phải mang theo sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân để nhân viên Phòng Hành Chính Nhân Sự đối chiếu với bảng danh sách.

3.     Đối với những cổ đông ở xa không trực tiếp đến công ty nhận tiền được, đề nghị gởi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện các loại giấy tờ sau để công ty đối chiếu và gởi đúng đối tượng:

1.     Họ và tên, địa chỉ

2.     Số tài khoản, chi nhánh ngân hàng

3.     Chứng minh nhân dân có công chứng

4. Riêng đối với sở hữu là pháp nhân phải có giấy đề nghị nhận tiền cổ tức năm 2009

 

Nơi nhận :

-      Các bộ phận ;

-      Lưu: VT, CTCP CK -VT.

                                         GIÁM ĐỐC

                                   Lê Văn Sơn

 

 

 

 

 

Category: THÔNG TIN CÔNG TY | Views: 894 | Added by: dautiengvantai | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
0 Spam
1 infogVeino  
http://loveepicentre.com/articles.php - http://loveepicentre.com/uploades/photos/6.jpg
dating a jewish guy http://loveepicentre.com/articles.php - how is trace cyrus dating dating websites for over 40
dating site ad advice http://loveepicentre.com/ - free dating sites in russia atlanta high new worth dating
dating a police officer http://loveepicentre.com/advice.php - sugar daddy dating website dsm651 dating

Name *:
Email *:
Code *: